تایلند


۱۴ غذای خیابانی که در سفر تایلند با آنها مواجه می‌شوید

/thai-street-foods

در تایلند تفاوت بسیار اندکی بین غذای خیابانی و غذای رستوران وجود دارد. در این کشور دکه‌های فراوانی می‌یابید که می‌توانید ازآنجا اسنک تهیه کنید