حلوای هویج ارومیه


طرز تهیه حلوای هویج ارومیه؛ یک حلوای ساده برای افطار

/carrot-halwa

همین تنوع در پخت حلوای ساده می‌تواند تنوعی که در مود سایر انواع حلوا در شهرهای مختلف ایران وجود دارد را ثابت کند. این بار از میان تمام شهرها و از میان تمام حلواها، حلوای هویج ارومیه را انتخاب کرده‌ایم. آن نوع حلوای هویجی که به صورت سنتی در ارومیه طبخ می‌شود میزان کمی شکر دارد و شیرینی خود را با شیره انگور تامین می‌کند. اما امروزه دستور پخت این حلوا در ارومیه کمی تغییر کرده و کمتر با شیره انگور طبخ می‌شود. همینطور دستورهای پخت حلوای هویج عربی هم تاثیراتی روی دستور پخت حلوای هویج ارومیه گذاشته است.