خوراک مرغ


خوراک مرغ امریکای لاتین؛ یک غذای ساده با مرغ

/southwest-chicken

امروز هم با یک غذای ساده دیگر برگشتیم. این غذا ریشه امریکای لاتین دارد و با مرغ درست می‌شود. مثل اغلب غذاهای با مرغ این یکی هم غذایی سریع است. اگر فقط کمی سینه مرغ پخته و لوبیا چیتی پخته در خانه دارید می‌توانید این غذا را در عرض ۱۵ دقیقه آماده کنید.


مرغ و بوراتا، یک غذای ساده و سریع برای شام

/chicken-with-burrata

وقتی اسم غذاهای ساده به میان می‌آید اولین چیزی که برای مواد اولیه به ذهنمان می‌آید یک غذا با مرغ است. مرغ‌ این حسن را دارد که سریع پخته می‌شود و همین پروسه طبخ یک غذا را ساده می‌کند.