دسر وگان


بستنی انبه وگان؛ سالم و خوشمزه

/vegan-mango-icecream

بستنی انبه وگان؟ بله یک بستنی کاملا گیاهی بدون هیچ لبنیاتی!بستنی خوردن در ایران برای وگان‌ها گاهی تبدیل به یک چالش بزرگ‌ می‌شود.