رژیم سم زدایی


آیا رژیم سم‌زدا یا دتوکس واقعاً به کاهش وزن کمک می‌کند؟

/detox-diet

رژیم‌های سم‌زدا یا دتوکس معمولاً با روزه گرفتن در مدت‌زمانی مشخص شروع می‌شوند و فرد را به نوشیدن آب فراوان و خوردن غذاهای طبیعی مثل میوه و سبزیجات تشویق می‌کنند. اگرچه، رژیم‌های سم‌زدا سالم و بی‌خطر به نظر می‌رسند، اما همانند رژیم‌های مد روز می‌توانند عوارض جانبی خطرناکی به دنبال داشته باشند و عموماً منجر به کاهش وزن دائمی نمی‌شوند.