ساندویچ وگان


ساندویچ نخود و دانه آفتابگردان؛ یک غذای ساده و وگان

/chickpea-sunflower-sandwich

مواد اولیه این ساندویچ ساده معمولا در هر خانه‌ای پیدا می‌شود. اگر اهل غذاهای لبنانی باشید حتما شباهت زیادش با حمص را هم متوجه خواهید شد. هر چند دستورش کمی تفاوت دارد و در نهایت ماهیت حمص‌وارش را از بین می‌برد. با نگارین فود همراه باشید.