سوپ پیاز


سوپ پیاز، یک غذای ساده از فرانسه

/french-onion-soup

مثل خیلی غذاهای دیگر سوپ پیاز را هم می‌توان بدون گوشت و مناسب گیاهخواران درست کرد.