شام


سوپ نخود فرنگی و ریحان؛ ساده و خوشمزه

/basil-greenpea-soup

من عاشق طعم ریحان تازه هستم. دروغ چرا؟ فکر می‌کنم رنگ سبز ریجان هم سفره را زیبا می‌کند و بودن یک سوپ سبز رنگ در کنار غذایی مثل زرشک پلو با مرغ که نارنجی و قرمز است خیلی جذاب می‌شود.