شامی


شامی لپه با مرغ؛ یک غذای ساده برای شام

/shami-lappeh-morgh

برای درست کردن این شام ساده کمی لپه، تخم‌مرغ و سینه مرغ لازم داریم. اگر در خانه داریدشان شما هم دست به کار شوید و با نگارین فود همراه باشید.