شیرینی دارچینی


طرز تهیه یک شیرینی وگان؛ کوکی دارچین گردو

/vegan-walnut-cookies

یک شیرینی با طعم دلپذیر دارچین به همراه گردوهای تُرد؛ چه ترکیب فوق‌العاده‌ای خواهد داشت! شاید با خودتان بگوید بله همینطور است اما من وگان هستم پ باید خوردن چنین شیرینی دارچینی را برای همیشه فراموش کنم. نگران نباشید. در این یادداشت طرز تهیه این شیرینی را برای کسانی که رژیم وگان دارند توضیح می دهیم. چون گیاه‌خواری و وگانیسم نباید فرصت لذت بردن از خوراکی‌ها را از شما بگیرد.