غذای اتریشی


شکمگردی در وین؛ رستوران پاکستانی دیوان “هر چقدر می‌خواهی بخور، هرچقدر می‌خواهی پول بده”

/paki-restuarant-veinna

برای ما مهم بود رستورانمان در جایی از شهر باشد که افرادی شبیه به ما زیاد در آنها حضور دارند. جایی که دانشجویانی مثل من و پناهجویانی مثل افضل در آنجا تردد دارند.کسانی که بهترین دوستان ما بودند و شرایط زندگیشان مثل خود ما چندان مشخص نبود. فکر کردیم مهمانان ما با این شرایط خاص و نا معلوم باید بتوانند پولی را پرداخت کنند که در توانشان است. بنابراین فکر کردیم به جای قیمت‌های مقطوع، می‌توانیم میزان مبلغ پرداختی را به عهده خودشان بگذاریم. در این صورت آنها بر اساس میزان رضایتشان از غذای ما و یا توان مالی‌شان پرداخت می‌کنند.