غذای فرانسوی


سوپ پیاز، یک غذای ساده از فرانسه

/french-onion-soup

مثل خیلی غذاهای دیگر سوپ پیاز را هم می‌توان بدون گوشت و مناسب گیاهخواران درست کرد.


کیش لورن؛ غذای ساده فرانسوی برای تمام سلیقه‌ها

/kis-loren

کیش لورن یا با قول خودش کیش لوقن بپزیم. چون این غذا قابلیت این را دارد که با یا بدون گوشت درست شود و در صورت وجود گوشت هم می‌توانیم نوع گوشت را بنا بر سلیقه خودمان انتخاب کنیم