مریض شدن در سفر


چطور در سفر غذای خیابانی بخوریم و مریض نشویم

/how-to-eat-streetfood-without-getting-sick

وقتی اسم غذای خیابانی در یک کشور خارجی با حتی سفرهای داخلی می‌آید، دچار سردرگمی می‌شویم. از یک طرف، غذای خیابانی اصیل‌ترین راه برای تجربه‌ی یک فرهنگ جدید است؛ از طرف دیگر، ترس از مریضی و اسهال در سفر، یک ترس واقعی است. البته این فقط غذاهای خیابانی نیستند که باید احتیاط کنید، گاهی غذای رستوران‌ها هم می‌توانند ناسالم باشند