پاستا گیاهی


پاستای سبزیجات با سس پرتقال

/pasta-with-orange-sauce

پاستا با سس پرتقال؟ بله باز هم با یک غذای گیاهی و ساده دیگر برگشتم. زمستان و پاییز برای من با بوی پرتقال معنا پیدا می‌کند. آوردن طعم و بوی میوه‌ها در غذا همیشه برایم هیجان انگیز بوده.