کراکوف


چند تجربه غذایی در سفر لهستان

/to-eat-in-poland

در این مقاله هر خوراکی‌ای که در سفر لهستان باید تجربه کنید و احتمالا تجربه کردنش در کشورهای دیگر ممکن نیست را با هم مرور می‌کنیم. شاید فکر کنید اگر مسافر لهستان نیستید پس مخاطب این یادداشت هم نیستید. چه مسافر لهستان باشید و چه نباشید، چیزهایی در مورد فرهنگ غذایی این کشور هست که دانستنش می‌تواند برایتان به عنوان یک ایرانی جذاب باشد. ایران و لهستان در دوران جنگ جهانی برای سالها تاریخ مشترکی را با هم رقم زدند و این تلاقی‌های فرهنگی به مرور محصولاتی برای هر دو کشور به ارمغان آورد. محصولاتی که بخش عمده‌ای از آن فرهنگ‌های غذایی بود.