گوشت


گوشت یا گیاه‌خواری : کدام برای شما مناسب‌تر است؟

/meat-vegetarian

رژیم‌های غذایی گیاه‌خواری امروزه در تمام دنیا محبوبیت بسیار زیادی پیدا کرده است. افراد دلایل متفاوتی برای روی آوردن به این رژیم غذایی دارند؛ دلایل اخلاقی، حقوق انسانی، محیطی یا سلامت.در این مقاله قصد داریم که رژیم‌های غذایی گوشتی و گیاه‌خواری را مقایسه کنیم و نگاهی به مزایا و معایب هرکدام داشته باشیم: